Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง 5405 ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้