ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป