Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมแสดงความยินดีคณะเทคโนโลยี เนื่องในโอกาศวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี คณะเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ข่าว/ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ