Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดยรศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักและตัวแทนบุคลากร เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการต้อนรับด้วยบรรยากาศภายในงานที่แสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์อย่างแท้จริง

ข่าว/ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ