Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารวิทยวิภาส วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน หัวหน้างานบริหารและสารสนเทศ นางมัทรี วรรณชัย หัวหน้างานหลักสูตรและสหกิจศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และร่วมรับฟังเสวนาธรรมะ โดยหลวงปู่ยูวิน ภูริปัญโญ วัดป่าสว่างพร บ้านหนองตะนา อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นเป็นการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยบุคลากรเข้ารับการต้อนรับด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

ภาพ/ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริการและสารสนเทศ