Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วม<br/>วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่13​ (CWIE​ Day)​

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์​ สายพันธุ์​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ​ และในนามรองประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน​ ในนาม​ ผู้แทนประธานเครือข่าย​ พร้อมด้วย​ รศ.ดร.วรรณวิภา​ แก้วประดิษฐ์​ พลพินิจ​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ​ และในนามรองประธานเครือข่ายฯ คุณมัทรี​ วรรณชัย​ หัวหน้างานหลักสูตรและสหกิจศึกษา​ ในนามเลขานุการเครือข่าย​ ร่วมกับผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ​ CWIE​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน​ รวม 30 ท่าน เข้าร่วมโครงการวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่13​ (CWIE​ Day)​ ในวันที่​ 6​ มิถุนายน​ 2566​ ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ​ซึ่ง จัดโดย​ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน​ ภาคกลางตอนล่าง​ ภายใต้แนวคิด​ CWIE​ พัฒนากำลังคน​ สมรรถนะสูง​ เชื่อมโยงBCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน​ โดยกิจกรรมต่างๆในงาน​ มีการมอบนโยบายด้านการพัฒนาคนในระดับประเทศ​ การปาฐกถาพิเศษ​ การเสวนา​ การมอบรางวัล​ CWIE​ ดีเด่นระดับชาติ​ การจัดนิทรรศการ​ cwie​ ดีเด่นของแต่ละเครือข่าย​ และการศึกษาดูงานสถานประกอบการบริหารจัดการCWIE ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน​ ภาคกลางตอนล่าง​ ซึ่งทางเครือข่ายฯจะได้นำความรู้และแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ CWIE​ เพื่อนำมาสนับสนุนและบริหารจัดการพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายฯ​ CWIE​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา