ขออภัยในความไม่สะดวก


warning-sign

เนื่องจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีภารกิจ สนับสนุนการจัดสอบ GATPAT ครั้งที่2
ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบใน 7 จังหวัด
จึงอาจทำให้การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและการให้บริการไม่ได้รับความสะดวก
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

Comments are closed.