สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

รางวัลพระธาตุพนมทองคำเป็นรางวัลสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มอบให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้สังคมระดับประเทศเป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีจะมอบให้เพียงบุคคลท่านเดียวเท่านั้น ตลอด 24 ปีที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งพระสงฆ์และฆราวาสโดยจะมอบรางวัลในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเห็นสมควรถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำประจำปี 2563 ให้แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม  เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยตั้งใจนำมาถวายท่านในวันทำบุญอายุวัฒนมงคลในวันที่ 7 มกราคม แต่ท่านละสังขารเสียก่อนจึงได้นำมาถวายที่หน้าโกศมณฑปในงานสวดพระอภิธรรมศพ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป สำหรับผลงานที่โดดเด่นของท่านเจ้าประคุณฯ คือ ท่านเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้ และสร้างวิชาสมาธิให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทุกหมู่เหล่า โดยนำไปเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสันติสุขในโลก นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกทำสมาธิ ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 288 สาขาทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้สำนักฯได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านเจ้าประคุณฯ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ข่าว : ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์

Comments are closed.