สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมงาน “เสด็จฟ้า สถิตไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมงาน“เสด็จฟ้า สถิตไทย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย ถวายเป็นราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตครบ ๓๐วัน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยสวมชุดไว้ทุกข์และประกอบกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก

ข่าว : ณัฐฌา ขำศิริ
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร

No Comments Yet.

Leave a comment