ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปิดรับสมัครง …...

บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการขอแสดงความยินด …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page