ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

มาแล้วค่ะ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่รออยู่ กา …...

เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น. รศ. …...

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแสดงความยินดีในงาน “Grand Opening College of Computing”

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 รองศาสตราจารย์ประ …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page