ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม University PR Network Expo 2022

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อิน … ...

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกาศเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา มข.

เยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา มข. กรณีชำระเงิ … ...

ขออภัยในความไม่สะดวก 🙇‍♀️🙇

เนื่องจากบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาก … ...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page