ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม University PR Network Expo 2022

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อิน …...

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกาศเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา มข.

เยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา มข. กรณีชำระเงิ …...

ขออภัยในความไม่สะดวก 🙇‍♀️🙇

เนื่องจากบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาก …...

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดประชุมชี้แจงเตรียมรับสมัคร TCAS’66

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page