ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเวทีชี้แจงแนวทางในการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องเอราวัณ …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page